Zarządzanie i Inżynieria Jakości

zarzadzanie_i_inzynieria_jaW warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, ze względu na zachodzące w niej procesy globalizacji i rosnącą  konkurencję, wzrasta znaczenie jakości w szerokim znaczeniu tego pojęcia.
„Jakość jest wszędzie” jak twierdzi prof. T. Borys. Potrzeba zatem spojrzenia łączącego różne aspekty jakości. Próbę takiego spojrzenia podjęto w niniejszym podręczniku, integrującego widzę z zakresu dyscyplin społeczno-ekonomicznych i technicznych.

Podręcznik „Zarządzanie i Inżynieria Jakości” powstał z myślą o studentach szkół technicznych, mających w swoich programach kształcenia kurs zarządzania jakością. Zawiera 14 rozdziałów tematycznych zestawionych w dwóch działach:
– zarządzanie jakością (rozdz. 1 – 7), stanowiący syntezę dotyczącą pojęć i koncepcji jakości,
– inżynieria jakości (rozdz. 7 – 14), będący opisem metod i technik jakości.

Intencją autora jest przedstawienie, w możliwie zwięzłej formie, problematyki zapewniania jakości w procesach przemysłowych. Głównym celem podręcznika jest wykształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • podstawowych pojęć z zakresu kwalitologii, czyli nauki o jakości;
  • istoty poszczególnych koncepcji zarządzania jakością;
  • różnic klasycznego i kompleksowego zarządzania jakością;
  • międzynarodowych standardów jakości i systemów oceny zgodności;
  • instrumentarium inżynierii jakości;
  • inżynierii jakości produktu, procesu, pracy oraz organizacji.


Autor: Bronisław Słowiński
Tytuł: Zarządzanie i Inżynieria Jakości
ISBN: 978-83-7365-253-8

 Książka do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej 

Zarządzanie i Inżynieria Jakości - pliki do pobrania