Wprowadzenie do Techniki

Wprowadzenie do nauki o technice – to skrypt zawierający kompendium wiedzy o technice, przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, którzy rozpoczynają swoje studia politechniczne. Nie jest to podręcznik w ścisłym znaczeniu tego słowa, a wydawnictwo elektroniczne (ebook).

ebook: Wprowadzenie do nauki o technice
ISBN: 978-83-7365-132-6

Wprowadzenie do nauki o technice - pliki do pobrania