Wprowadzenie do Logistyki

Skrypt „Wprowadzenie do logistyki” przeznaczony jest dla studentów wydziałów mechanicznych, rozpoczynających swoje pierwsze kontakty z logistyką, i stanowi materiał pomocniczy do wykładów z kursu logistyka w przedsiębiorstwie.

Dotychczas podstawę rozwoju społeczeństwa stanowił kapitał ziemi i pracy. Współcześnie zachodzi proces kształtowania się społeczeństwa wiedzy, w którym klasyczne czynniki produkcyjne mają znaczenie wtórne w stosunku do kapitału intelektualnego. Kapitał ten oznacza: posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe, które dają przewagę konkurencyjną na rynku. Te trzy obszary wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z logistyką. Logistyka stanowi szczególną formę warunkowania przemieszczania produktów, wiążąc: technikę, ekonomię i informatykę.

Wprowadzenie do logistyki
skrypt w wersji elektronicznej – ebook
ISBN 978-83-7365-154-8

Wprowadzenie do logistyki - pliki do pobrania