Systemowe determinanty wynalazczości w przemyśle produkcji żywności

zajawka artykuł determinanty wynalazczościNa działalność wynalazczą wpływ mają różnego rodzaju determinanty, które często określane są zamiennie, jako: uwarunkowania, bodźce, stymulatory, bądź impulsy. Najczęściej determinanty rozumiane są jako czynniki powodujące określone działania. Zamiarem autorów jest przedstawienie tych czynników w ujęciu systemowym, a to dlatego, że poszczególne jej problemy można właściwie oszacować dopiero wtedy, gdy istnieje obszerny, całościowy szkielet orientacyjny, w którym te determinanty dadzą się umieścić.
Innowacja jest bowiem „ze swojej natury zjawiskiem systemowym, ponieważ jest rezultatem ciągłych interakcji między różnymi podmiotami i organizacjami”.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Postępy techniki przetwórstwa spożywczego nr 2/2016

Pliki do pobrania
pdf-icon-48x48 Systemowe determinanty wynalazczości w przemyśle produkcji żywności