Systemowa struktura urządzeń przetwórstwa spożywczego

Artykuł przedstawia strukturę urządzeń przetwórstwa spożywczego w systemowym ujęciu. Analizy dokonano nie tylko w jej szerzej stosowanym znaczeniu materialnym, ale również formalnym, ukazując surowcowe źródła funkcji i sposobów ich spełnienia w urządzeniach. Stanowi przyczynek do integrowania wiedzy w dziedzinie in-żynierii procesowej.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego nr 3-4/2016

Pliki do pobrania
pdf-icon-48x48 Systemowa struktura urządzeń przetwórstwa spożywczego