Pierwiastek twórczy w systemowej strukturze rozwoju cywilizacyjnego

Pierwiastek twórczy w systemowej strukturze rozwoju cywilizacyjnego