Artykuł – analogia jako narzędzie systemowe

Artykuł – analogia jako narzędzie systemowe