Procesowe, systemowe i dialektyczne aspekty wynalazczości w przemyśle produkcji żywności

Procesowe, systemowe i dialektyczne aspekty wynalazczości w przemyśle produkcji żywności