Metoda integrowana wspomagania wynalazczości procesów i urządzeń przetwórstwa spożywczego

Metoda integrowana wspomagania wynalazczości procesów i urządzeń przetwórstwa spożywczego