Od teorii systemów do wiedzy know-how w inżynierii produkcji żywności

Od teorii systemów do wiedzy know-how w inżynierii produkcji żywności