Procesowe, systemowe i dialektyczne aspekty wynalazczości w przemyśle produkcji żywności

Wynalazczość należy do jednego z najznamienitszych przejawów procesu twórczego. Proces wynalazczy nie jest i nie może być jednoznacznie opisany, ponieważ dochodzi w nim do szczególnego współdziałania procesów przyczynowych i świadomościowych. Wynalazczość ze swej natury jest także procesem dialektycznym, w którym dochodzi do nieustannej konfrontacji różnych przeciwstawnych myśli. W artykule zastosowano zintegrowane podejście procesowe, systemowe i dialektyczne. Takie ujęcie jest logicznie uzasadnione charakterem procesu, ułatwia zrozumienie współzależności występujących w powstawaniu wynalazku i daje podstawę do jego algorytmizacji, którą można interpretować jako wytyczenie determinowanej podejściem systemowym ścieżki myślenia wynalazczego, a nie samego procesu kreacji. W artykule przedstawiono przykład takiej ścieżki myślenia wynalazczego dla obszaru przetwórstwa spożywczego.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 2/2020Pliki do pobrania

pdf-icon-48x48 Procesowe, systemowe i dialektyczne aspekty wynalazczości w przemyśle produkcji żywności


pdf-icon-48x48 Process, systemic and dialectical aspects inventiveness aspects in the food production industry