Podstawy sprawnego działania

Sprawność w technice jest podstawowym parametrem oceny funkcjonowania maszyn i urządzeń. Sprawność to również jeden z istotnych wskaźników charakteryzujących działanie człowieka, świadczący o jego „dobrej robocie”. Sprawny człowiek to taki, który osiąga wyniki, współmierne do nakładów: pracy, materiałów, czasu czy też kapitału. Jest to zatem umiejętność właściwego działania, czyli skutecznego, prawidłowego, oszczędnego. Pojęcie sprawności jest więc pojęciem integrującym technikę, ekonomię i prakseologię.

Nie ma jednej metody na osiągnięcie perfekcji w osobistej sprawności. To jasne, że nikt nie może działać bez przerwy w sposób sprawny we wszystkim, czym się zajmuje. Od czasu do czasu musimy zatrzymać się, by móc rozkoszować się np. zapachem róż. Są jednak sposoby, które pozwalają podnieść naszą sprawność. O tym właśnie traktuje prakseologia, czyli nauka o sprawnym działaniu. Te sposoby na osobistą skuteczność przedstawiane są w ramach kursu „Podstawy sprawnego działania”. Skrypt zawiera materiały związane z tym kursem i obejmuje działy:
– podstawy prakseologii – jako wprowadzenie do nauki o sprawności (rozdz. 1-14),
– prakseologia gospodarcza – jako nauka o współdziałaniu ludzi w organizacjach społecznych (rozdz. 15-28).

Podstawy sprawnego działania
skrypt w wersji elektronicznej – ebook
ISBN 978-83-7365-156-2

Podstawy sprawnego działania - pliki do pobrania