Pierwiastek twórczy

Cywilizacje powstają i rozwijają się dzięki wielu ludziom, którzy posiadają w sobie silniejszy pierwiastek twórczy. Podstawową cechą aplikacyjności przedstawianej analizy jest zrozumienie pojęcia rozwoju, jako systemu działaniowego, złożonego z trzech sumarycznych elementów: odkryć naukowych, wynalazków i ich wdrożeń w postaci innowacji. Pojęcie „pierwiastek twórczy”, może i powinno być umiejscowione jako więź łącząca te trzy podstawowe elementy. W innowacjach nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy przyczyną a skutkiem, występuje tu wiele przyczyn i wiele skutków, które trudno rozdzielić i z tego powodu wymaga to podejścia systemowego. W tym ujęciu w artykule przedstawiono ogólny schemat porządkujący myślenie wynalazczo-innowacyjne. Przedstawioną procedurę postępowania zobrazowano na przykładzie własnego rozwiązania wynalazczego, dotyczącego nowego sposobu pracy maszyny do ogławiania ryb.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1/2020Pliki do pobrania

pdf-icon-48x48 Pierwiastek twórczy w systemowej strukturze rozwoju cywilizacyjnego


pdf-icon-48x48 Creative element of the system civilization development structure
The article presents the concept of „creative element” in the process of civilization development, showing the relationships between development and system elements of the inventive triad. The author’s attempt to interpret its essence in the process of solving inventive problems is illustrated on the example of an innovative solution in the field of fish processing machinery.