Piękno w działaniach inżynierskich

zajawka piękno w działaniach inżynierskich
Temat wykładu:
Piękno w działaniach inżynierskich: potrzeba czy ekstrawagancja?

Cel wykładu:
Próba odpowiedzi na pytanie: czy we współczesnych działaniach inżynierskich obserwujemy zanik wartości związanych z pięknem, czy też ich rozwój?

Zagadnienia:
1. Pojmowanie piękna
2. Działania inżynierskie
3. Piękno mechanizmu

Pliki
pdf-icon-48x48 Prezentacja z wykładu: Piękno w działaniach inżynierskich