Od teorii systemów do wiedzy know-how w inżynierii produkcji żywności

„Nie ma nic bardziej praktycznego, niż dobra teoria” – tak głosił znakomity austriacki fizyk Ludwig E. Boltzman. Inni naukowcy też podtrzymują ten pogląd. Wielu praktyków ma jednak nieco inny pogląd, zwłaszcza w stosunku do osób kończących studia, np.; „co wy tam wiecie, tylko teorie wam w głowie”, czyli, że znają wiele teorii, ale nie potrafią wykorzystać ich w praktyce. „Praktyka” jest tu rozumiana jako
konkretne umiejętności, umiejscowione w czasie i przestrzeni, znamienne dla celów życia i działania (inaczej „knowhow”). Teoria zaś jest modelem lub zbiorem modeli i trzeba je umieć dopasować do danej praktyki. W artykule przedstawiono istotę teorii systemów i podejścia systemowego jako czynników zwiększania zasobów wiedzy operacyjnej know-how.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 2/2018

Pliki do pobrania
pdf-icon-48x48 Od teorii systemów do wiedzy know-how w inżynierii produkcji żywności