O stronie

Bronislaw Slowinski fotDoktor habilitowany inżynier Bronisław Słowiński, profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej. Jest długoletnim nauczycielem akademickim (od 1972r.). W okresie swojej pracy naukowej opublikował 9 autorskich książek naukowych i 2 jako współautor. Ponadto, publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. w Japonii, USA, Brazylii, Egipcie). Łącznie opracował 80 artykułów naukowych i prawie 70 artykułów popularno naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach logistyki i eksploatacji, zarządzania jakością i teorii sprawnego działania.

 

W swojej działalności zawodowej i dydaktycznej dąży do łączenia zagadnień techniki z wartościami humanistycznymi –   więcej w wywiadzie „Wykładowca od Kuchni”. 

Na stronie www.broneks.net zamieszczone są publikacje jego autorstwa.

Licencja Creative Commons Treści zamieszczone w serwisie www.broneks.net publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. Warunkiem ich dalszego wykorzystanie jest podanie autora i źródła z którego pochodzą (autor: Bronisław Słowiński źródło: www.broneks.net).