Metoda integrowana wspomagania wynalazczości

Współcześnie w nauce można zaobserwować zmiany, zachodzące w czasie i polegające na nasyceniu analizą oraz występowanie tendencji zwiększania roli syntezy. Metoda integrowana stanowi procedurę oryginalnego wykorzystywania powszechnie stosowanej w nauce systemowej metody badań dla rozwiązywania problemów wynalazczych w tworzeniu urządzeń i procesów.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1/2019Pliki do pobrania

pdf-icon-48x48 Metoda integrowana wspomagania wynalazczości procesów i urządzeń przetwórstwa spożywczego