Kreacja wynalazków

zajawka kreacja wynalazkówUczenie myślenia kreatywnego i wynalazczego, pomimo że ma wielkie znaczenie, nie stanowi jeszcze ważnego celu w kształceniu specjalistów w dziedzinie produkcji żywności. Wiele przez to tracimy, ponieważ w wieku późniejszym często zmniejsza się dana każdemu człowiekowi zdolność do innowacyjnego myślenia. Do niedawna uważano powszechnie, że kreatywnym trzeba się po prostu urodzić, że kreatywność to cecha charakteru. Nie jest to w pełni zgodne z prawdą. Nauka bowiem wypracowała różne metody postępowania w tym zakresie.
Warto zatem poznać metod twórczego działania, bo podnoszą one w dużym stopniu efektywność pracy koncepcyjnej i wpływają na kreację wynalazków. A jak twierdził jeden z najwybitniejszych wynalazców Nikola Tesla: „napięcia i ekscytacji powstających w trakcie pracy nad wynalazkiem nic nie może zastąpić”.

Prezentowany artykuł jest próbą systematyzacji zasadniczych pojęć i koncepcji w zakresie kreacji wynalazków.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Postępy techniki przetwórstwa spożywczego nr 2/2015

Pliki do pobrania
pdf-icon-48x48 Próba systematyzacji źródeł i procesów kreacji wynalazków w przetwórstwie spożywczym