Jak wyprodukować innowację?

Jak wyprodukowac innowacje

Jest potrzeba – jest wynalazek, nic nowego pod słońcem, wszak „potrzeba jest matką wynalazku”. To nie jest jednak tylko truizm czy związek frazeologiczny, ale prakseologiczny postulat najlepszej drogi produkcji innowacji. W istocie rzeczy przecież chodzi o to, aby wynalazek, czyli nowy byt umysłowy zamienił się w innowację.

Wielu problem ten naiwnie upraszcza, „sprawa jest prosta”, pomysł się urzeczywistnił, teraz tylko to wdrożyć i czekać na profity. Jednak sprawa nie jest ani prosta ani krótkotrwała i dla większości wynalazców te oczekiwane profity nie nadchodzą. Droga od „pomysłu do przemysłu” nie jest łatwa, ani prosta. Dla wielu jest ona nie do pokonania z różnych powodów. Niekiedy chociażby z nieznajomości praw rynku i konkurencyjności oraz braku wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości. Przydatną jest wiedza o tym, jakie problemy mogą i występują w procesie wdrażania wynalazku, a w przypadku nieuzyskania sukcesu − jak analizować przyczyny i wyciągać właściwe wnioski. Ogólne mechanizmy, związane wyprodukowaniem czegokolwiek (maszyny, ciasta czy innowacji), są bowiem (w sensie metodycznym) podobne i one właśnie określają problematykę tych rozważań.

Celem artykułu i prezentacji jest przedstawienie czynników oraz zależności (mechanizmów) występujących na drodze przekształcania pomysłu w produkt rynkowy (innowację).

Na podstawie przeprowadzonych analiz zbudowano system opisujący organizację działań przy tworzeniu innowacji. System ten przeanalizowano w trzech różnych wymiarach; statycznym, strukturalnym oraz procesowym. Dla każdego procesu produkcji ważne są bowiem trzy aspekty: rodzaj składników, ich struktura oraz proces łączenia.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Handel Wewnętrzny nr 5/2014

Jak wyprodukować innowację? - pliki do pobrania