Inżynieria eksploatacji maszyn

inzynieria_esploatacji_maszInżynieria eksploatacji jest nauką o użytkowaniu i odnowie szeroko rozumianych maszyn, urządzeń i innych obiektów technicznych, której przedmiotem badań jest optymalne wykorzystanie tych obiektów, wytworzonych do realizacji potrzeb ludzkich.

Z recenzji podręcznika:
Podręcznik jest unikalnym opracowaniem dydaktycznym o istotnych walorach poznawczych i utylitarnych. Nie jest mi znany podobny podręcznik, w którym zostałyby przedstawione problemy eksploatacji maszyn, w tak szerokim ujęciu (…) nie ma on odpowiednika ani na rynku krajowym, ani zagranicznym. Uwzględnione zostały w nim najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki i praktyki eksploatacyjnej maszyn. Dokonana została identyfikacja problematyki eksploatacji maszyn ze zwróceniem uwagi na konieczność podejścia systemowego do eksploatacji maszyn.

 

Podręcznik „Inżynieria Eksploatacji Maszyn” ma na celu przybliżenie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie:

  • interpretowania podstawowych pojęć dotyczących eksploatacji maszyn i urządzeń;
  • wyjaśniania zależności między eksploatacją, trwałością i niezawodnością;
  • charakteryzowania typowych podsystemów eksploatacji oraz wykazywanie występujących w nich zależności;
  • określania przyczyn procesów starzeniowych oraz metod zapobiegania i likwidowania ich skutków;
  • modelowania systemu eksploatacji maszyn i urządzeń;
  • ocenianie obiektów technicznych według kryterium niezawodności i prognozowanie w tym zakresie;
  • znajomość zasad analizy danych eksploatacyjnych;
  • przewidywania zagrożeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji; wykorzystywania reguł eksploatacji uwzględniających prewencję i diagnostykę;
  • znajomość organizacji procesów obsługowych oraz planowania zasobów części zamiennych, regeneracji i modernizacji maszyn.


Autor: Bronisław Słowiński
Tytuł: Inżynieria Eksploatacji Maszyn
ISBN: 978-83-7365-248-4

Inżynieria eksploatacji maszyn - pliki do pobrania