Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi

inzynieria_zarzadzania_procesami_logistycznymi_bslowinskiKażdy proces logistyczny, aby mógł być zrealizowany, wymaga odpowiedniego zarządzania. Poznając teorię i praktykę w tym względzie oraz stawiając sobie jako cel – usprawnianie, mamy do czynienia z inżynierią zarządzania procesami logistycznymi. Taki też zakres opisuje monografia pt. „Inżynieria Zarządzania Procesami Logistycznymi”.

Monografia jest przekrojowym kompendium wiedzy z zakresu racjonalnego prowadzenia procesów logistycznych, obejmującym 15 rozdziałów. Składają się one na dwie odrębne, ale silnie ze sobą zintegrowane części:
•    część I – zarządzanie procesami,
•    część II – doskonalenie procesów.

Zastosowano w niej zintegrowane podejście (technologiczno-menedżerskie), starając się pogodzić dwa istotne nurty w zakresie procesów logistycznych: humanistyczno-ekonomiczny, koncentrujący się głównie na zarządzaniu, oraz  techniczno-prakseologiczny; związany z instrumentalizacją procesów. Ujęcie takie stanowi nowość w literaturze tematu.


Autor: Bronisław Słowiński
Tytuł: Inżynieria Zarządzania Procesami Logistycznymi
ISBN: 0239-7129-168

 Książka do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej 

Inżynieria Zarządzania Procesami Logistycznymi - pliki do pobrania