Integracja wiedzy w procesach innowacyjnych

Specjalizacja wiedzy, doprowadziła do groźnego w skutkach stanu kryzysu nadmiaru informacji w ich przekazywaniu i nauczaniu, tym samym nabywaniu umiejętności wykorzystywania dla potrzeb praktyki. Ta, występująca od dawna tendencja jest już w coraz większym stopniu równoważona przeciwstawnymi im procesami integrowania. Artykuł przedstawia proces systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy w aspekcie innowacji tworzonych zwłaszcza w przemyśle produkcji żywności.
Istotą tej integracji jest to, aby ten zbiór tworzył jedną współzależną całość, spełniającą wymogi komplementarności, czyli współzależności, wzajemnego uzupełniania się i wywoływania wzajemnego zapotrzebowania na siebie poszczególnych, różnych, autonomicznych dziedzin wiedzy w rozwiązywaniu problemów o charakterze twórczym, w tym także innowacyjnym. Ujęcie systemowe jest jedną dróg pozwalających ominąć niebezpieczeństwo izolacjonizmu dziedzinowego. Służy transmisji wiedzy, ponieważ dostarcza układu odniesienia, który pomaga w zorganizowaniu wiedzy w miarę jej zdobywania. Sprzyja także wynalazczości, ponieważ katalizuje wyobraźnię i mobilizuje inwencję twórczą.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 2/2019

Pliki do pobrania
pdf-icon-48x48 Integracja systemowa wiedzy dziedzinowej w procesach innowacyjnych przemysłu produkcji żywności