Podstawy sprawnego działania

Sprawność w technice jest podstawowym parametrem oceny funkcjonowania maszyn i urządzeń. Sprawność to również jeden z istotnych wskaźników charakteryzujących działanie…

Więcej →

Dobro w działaniach inżynierskich

Wykład inauguracyjny pt.: „Dobro w działaniach inżynierskich”, który przedstawiłem na otwarcie roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej w dniu…

Więcej →