Inżynieria eksploatacji maszyn

Inżynieria eksploatacji jest nauką o użytkowaniu i odnowie szeroko rozumianych maszyn, urządzeń i innych obiektów technicznych, której przedmiotem badań jest…

Więcej →

Wprowadzenie do Techniki

Wprowadzenie do nauki o technice – to skrypt zawierający kompendium wiedzy o technice, przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, którzy rozpoczynają…

Więcej →

Wprowadzenie do Logistyki

Skrypt „Wprowadzenie do logistyki” przeznaczony jest dla studentów wydziałów mechanicznych, rozpoczynających swoje pierwsze kontakty z logistyką, i stanowi materiał pomocniczy…

Więcej →

Podstawy sprawnego działania

Sprawność w technice jest podstawowym parametrem oceny funkcjonowania maszyn i urządzeń. Sprawność to również jeden z istotnych wskaźników charakteryzujących działanie…

Więcej →