O stronie

Doktor habilitowany inżynier Bronisław Słowiński, profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej, jest długoletnim nauczycielem akademickim (od 1972r.). W okresie swojej pracy naukowej…

Więcej →