Analogia jako systemowe narzędzie inspirowania pomysłów

analogia jako narzedzie systemowe W świecie globalnych gospodarek innowacje stanowią rdzeń konkurencyjności i nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego. Innowacje są pochodną wynalazku, ten zaś jest wynikiem nowatorskiej idei, która legła u jego podstaw.
W powszechnej opinii wynalazek jest rezultatem niewytłumaczalnego przestawienia się umysłu na nowe schematy (wzory myślenia). Nie jest to sprawą prostą, bowiem mózg człowieka ma swoje ograniczenia. Aby je przekroczyć wymyślono wiele różnych metod twórczego myślenia, określanych nawet jako „techniki,” czyli ściśle precyzujące algorytm postępowania (tym zajmuje się inwentyka). Można tu wymienić przykładowo: burzę mózgów, synektykę, myślenie równoległe, tablice morfologiczne i inne. Są to w istocie różne procedury rozwiązywania problemów, których idea polega głównie na pokonywaniu stereotypów i pobudzaniu twórczego myślenia. Efekt kreatywności osiąga się
poprzez rozbicie wyuczonego schematu myślenia i wykorzystania posiadanej wiedzy do generowania nowych pomysłów. Doświadczenia praktykujących te techniki wskazują jednak, na ich małą efektywność w tym zakresie. Obiecującą a jednocześnie mało pogłębianą techniką generowania nowych pomysłów jest analogia (bo przecież każdy
wie o co w niej chodzi).

W artykule przedstawiono analizy skupione wokół istoty analogii, jako podstawowego narzędzia przyśpieszania poszukiwań nowatorskich pomysłów (idei) i rozwiązań, wyznaczających cel i kierunki działania. Na podstawie analiz powstał systemowy model o uniwersalnym zastosowaniu, opisujący możliwości wykorzystywania analogii przy tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Może on być wykorzystywany w każdym dowolnym przedsięwzięciu, związanym z poszukiwaniem pomysłu a także technicznego rozwiązania.

Intencją autorów artykułu jest spopularyzowanie analogii, jako systemowego modelu wspomagania rozwiązywania trudnych problemów.

Artykuł ukazała się w czasopiśmie naukowym Postępy techniki przetwórstwa spożywczego nr 1/2016

Pliki do pobrania
pdf-icon-48x48 Analogia jako systemowe narzędzie inspirowania nowatorskich pomysłów i rozwiązań