zajawka kreacja wynalazków

Kreacja wynalazków

Uczenie myślenia kreatywnego i wynalazczego, pomimo że ma wielkie znaczenie, nie stanowi jeszcze ważnego celu w kształceniu specjalistów w dziedzinie…

Więcej →

Wprowadzenie do Techniki

Wprowadzenie do nauki o technice – to skrypt zawierający kompendium wiedzy o technice, przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, którzy rozpoczynają…

Więcej →